Göteborgsregionens största Infrastrukturprojekt - Västlänken - på Club Avancez och Palmstedtsalen i Kårhuset

2014-08-24

Chalmeristen Leif Jendeby, Trafikverket, V 80 och Tekn.Dr. 86, beskriver och berättar för oss om detta gigantiska projekt. Även chalmeristen Erik Frid V 06, Cowi (underleverantör) finns med för att berätta om planeringen av station Centralen.


CING-CE Kontinentaleuropas årsmöte avhålls i Toulouse 3-5 oktober 2014

2014-06-26

Welcome to CING CE Annual meeting & the 17th Annual meeting in Toulouse Oct. 3rd – 5th 2014!


Jan-Olof Ohlsson ny ordförande i CING

2014-06-11


Till nyhetsarkivet