Anslutna till CINGs verksamhet finns också ett antal intresseföreningar som ger en ökad kontaktyta för CINGs medlemmar. Dessa föreningar har bl.a. egna spännande program och aktiviteter.