Rickard Wilson Sällskapets årsmöte söndagen den 20 maj 2018

med samling i JA Pripps (Kårhuset) kl 12


Föredragningslista för årsmötet
Verksamhetsberättelse 2017-2018
Ekonomisk berättelse 2017
Resultatrapport 2017
Balansrapport 2017


Föreningens plusgiro:  1178668-8