Chalmersska Ingenjörsföreningens (CING)Jubileumsfondsstipendium .

CINGs Jubileumsfond instiftades i samband med föreningens 100-årsjubileum 2007 för att uppmuntra chalmeristernas engagemang i sin skola, att bygga nätverk mellan studerande chalmerister och alumner samt att generellt verka för att främja Chalmersandan.

Vi har genom de hittills utdelade stipendierna visat att de kan gå till en teknolog eller alumni, till en eller flera samma år, till bra initiativ eller fortgående engagemang alternativt till en grupp eller snarare ett sällskap. Det är på intet sätt främmande att en anställd kan erhålla ett förutsatt att engagemanget sträckt sig långt utöver vad man rimligen kan begära. Gemensamt för alla är att de verkat för att utveckla Chalmersandan som ger oss så stora möjligheter och respekt för skolans verksamhet.

För att ansöka om Jubileumsfondens stipendium, gå till våra dokument och läs på och hämta checklistan.