Välkommen till CING Norges hemsida!

För mera information kontakta Stefan Werner på stefan@rockwerner.com eller telefon +47 41518727.

Chalmersska Ingenjörsföreningen – Norge
E-mail: cingnorge@gmail.com
Facebook: CING Norge

OBSERVERA att kallelser alltid skickas ut via e-post så för att inte missa någon info, gå in på Medlem / Adressändring och uppdatera era uppgifter.

Kommande arrangemang i høst:
- After Work - se mer info under "After Work"