Välkommen till Västs hemsida!För mera information kontakta någon i styrelsen - kontaktuppgifter finns här. Du kan även maila lokalavdelning Väst på cing.vast@gmail.com.

OBSERVERA att kallelser alltid skickas ut via e-post så för att inte missa någon info, gå in på Medlem / Adressändring och uppdatera era uppgifter.

Kommande aktiviteter:

Presenteras i första hand i kalendariet som finns på startsidan.

Verksamhetsberättelser:

2017
2016
2015

2014
2013
2012

På fliken "Genomförda aktiviteter" finns bildspel från många av LokalAvdelning Västs större arrangemang sedan starten.

Har du något att presentera

Har ditt företag eller förening något intressant att visa för andra Chalmerister. Hör av dig till någon i styrelsen eller till cing.vast@gmail.com. Vi behöver idéer för att kunna genomföra aktiviteter.