Styrelsen 2017


För att sköta föreningens verksamhet finns det många involverade och engagerade individer, inte minst på våra olika lokalavdelningar. Det är svårt att överblicka alla dessa, men här kommer en sammanställning på vilka som är involverade i moderföreningens arbete.


Ordförande:

Olof Karlsten, E80
0767-918010
chairman@cing.se

Vice ordförande:

Thomas Olsson, M81
0765-53 41 20
thomas.l.olsson@volvo.com

Kassör:

Axel Jarenfors, F12
0722-2017 117
axel.jarenfors@gmail.com

Sekreterare:

Anders Edvinsson, E82           
0760-10 65 95
anders.edvinson@hotmail.com

Klubbmästare:

Ida Larsson, HI M16           
0766-10 33 14           
Idalar3@gmail.com

Ledamot:

Karin Glader, K11
0705-665576
karin.glader@chs.chalmers.se

Ledamot:

Martin Bergek, F96
070-814 46 36
martin@spotwise.com

Ledamot:

Tommy Svensson, F95           
070-560 86 71
tommy.svensson@ieee.org

Ledamot:

Sofie Peters, I16
0708-43 90 53
sofie.peters@live.se

 Kansli:

Inger Berntsson Administratör
Tel 031-772 47 80, avancez@cing.chalmers.se

Revisorer

Auktoriserad Revisor: Lars Magnus Frisk, Lindebergs Grant Thornton AB

Lekmannarevisor: Anders Eriksson, F74

Suppleant: Mikael Gyllenhammar, E86

Valkommittée:

Birgitta Tideström Dahllöf, K84

Björn O. Albrektson, M69

Jennie Larsson, M07

Jonas Rothen, K98

Peter Jakobsson Hellqvist , Kb03