Styrelsen 2017


För att sköta föreningens verksamhet finns det många involverade och engagerade individer, inte minst på våra olika lokalavdelningar. Det är svårt att överblicka alla dessa, men här kommer en sammanställning på vilka som är involverade i moderföreningens arbete.


Ordförande:

Jan-Olof Ohlsson, E80
0767-918010
chairman@cing.se

Vice ordförande:

Claes Niklasson, F81
0731-57 46 90
claesn@chalmers.se  

Kassör:

Axel Jarenfors, F12
0722-2017 117
axel.jarenfors@gmail.com

Sekreterare:

Viktor Ekermo, K09
073-460 94 23
viktor.ekermo@alumni.chalmers.se

Ledamot:

Lena Olofsson, K75
0739-44 64 54
Lena.Olofsson@powerpipe.se

Klubbmästare:

Karin Glader, K11
0705-665576
karin.glader@chs.chalmers.se

Ledamot:

Martin Bergek, F96
070-814 46 36
martin.bergek@hiq.se

Ledamot:

Tommy Svensson, F95           
070-560 86 71
tommy.svensson@ieee.org

Ledamot:

Thomas L Olsson, M81
031-69 04 08
thomas.l.olsson@volvo.com

 Kansli:

Inger Berntsson Administratör
Tel 031-772 47 80, avancez@cing.chalmers.se

Revisorer

Auktoriserad Revisor: Lars Magnus Frisk, Lindebergs Grant Thornton AB

Lekmannarevisor: Anders Eriksson, F74

Suppleant: Mikael Gyllenhammar, E86

Valkommittée:

Birgitta Tideström Dahllöf, K84

Björn O. Albrektson, M69

Jennie Larsson, M07

Jonas Rothen, K98

Sandra Siby, Z10