Värmland-Dal:s arkivet

Nedan återfinns tidigare aktiviteter, besök och rapporter från lokalavdelningen Värmland-Dal.

Studiebesök på Cygate (nov 2015)

Vi hade vårt höstmöte 12 nov i samband med studiebesök på Cygate AB i Karlstad. Det är ett företag som tillhandahåller datorkapacitet såsom datalagring, beräkning, server, hemsidor och andra molntjänster. Företaget har 750 anställda på 20 kontor i Sverige, varav 60 anställda i Karlstad.
Hemsida: ipeer.se eller cygate.se
Niclas Alvebratt, Affärsenhetschef berättade om företaget och dess olika verksamheter. Säkerhet och service är viktiga för företaget. Nätet måste fungera alltid och hemsidorna ska alltid vara åtkomliga. Att företaget ägs av Telia är en klar fördel eftersom kommunikationen därmed går mycket på egna kablar. Som kund kan du hyra permanent eller bara när det behövs, ex för ett arrangemang på en vecka eller en dag.
Vi gjorde också en rundvandring i deras datahall där Rickard Birelius, Driftchef Karlstad, guidade oss. 2000 datorer snurrade och hur mycket diskutrymme som fanns kan man bara gissa. Ett begrepp om storleken kan man få om man noterar att de fick en elräkning på 14000:-/månad. Det visade sig att den var felaktig – Rätt belopp skulle vara 140000:-/månad. God potential för värmeåtervinning!
Stort tack till Niclas Alvebratt och Rickard Birelius . De fick varsin sångbok som tack. Niclas kommer att stolt visa den för sin svärfar, Ulf Alvebratt, V83.

Studiebesök på Pretak (april 2014)

Vårens studiebesök ägde rum i Kil en varm och solig aprileftermiddag. Första punkten på dagordningen var ämnad för lokalavdelningens vårmöte - men eftersom det var så få anmälda, beslutade styrelsen att ställa in vårmötet. En trogen skara dök ändå upp på Pretak och därmed kunde nästa punkt på programmet genomföras.

Lars-Åke berättade om familjeföretaget som grundades 1983, medan sonen Henrik fyllde i med vad som händer i företaget nuförtiden. Det ställdes många intressanta frågor till värdarna kring företaget. Diskussionen tog vägen förbi bristen på utbildad arbetskraft för industrin men även behovet för konstruktörer att göra något års praktik på verkstadsgolvet för att fånga upp begränsningar samt finurliga lösningar. Eftersom en av besökarna tillhörde Karlstad Universitet så knöts det en ny kontakt mellan näringsliv och universitet. Därefter började rundvandringen där Lars-Åke och Henrik turades om att berätta om maskinerna.

Pretak är en komplett mekanisk verkstad med toppmodern och högteknologisk maskinpark. Hela spektrumet av verkstadstjänster erbjuds här, som kapning, svarvning, fräsning, svetsning, arborrning och balansering för att nämna några. Pretak är dessutom specialister på långborrning och åtar sig gärna komplicerade och sammansatta arbeten som kräver bearbetning i flera led (med flera olika verktyg).

Höstmöte och studiebesök på Euromaint (oktober 2013)

Lokalavdelningens höstmöte och företagsbesök hölls i Åmål på Euromaint. Höstmötet avhandlades med sedvanlig effektivitet och det bjöds på en smaskigt god smörgåstårta innan höstmötet avslutades och programmet för besöket tog vid.

Euromaint grundades 1879 i Åmål, naturligtvis under annat namn och några ägare har det hunnits med under årens lopp, idag ägs det dock av Ratos. Euromaint har ca 1500 anställda i Sverige, varav ca 100st i Åmål.

Euromaint jobbar i Åmål inom tre affärsområden. Rundvandringen började i "Fordonsverkstaden", där det idag mestadels handlar om att serva de "gula" underhållsfordonen. Naturligtvis erbjöds både inspektion och provsittning i dessa nyttiga och nödvändiga redskap som bygger och håller dagens järnvägar i skick.

Turen fortsatte mot det andra affärsområdet, "Elkomponenter", där framförallt komponenter till lok repareras. Här finns framförallt kompetensen för tågelektronik som togs fram och används i lok från 60-talet till 90-talet.

Avslutningsvis besöktes även "Lindar-/motorverkstaden", där Euromaint är ledande på att linda om, renovera och uppgradera motorer i alla storlekar. Främst är det elmotorer till lok och motorvagnar som kommer hit i alla storlekar och typer. Men även transformatorer, industriella motorer, kraftverksgeneratorer renoveras och får service här.

Med 6km räls, 110tons lyftkapacitet inom området som inhägnats bakom 2km stängsel, vittnar byggnader och utrustning om en svunnen storhetstid. Innanför skalet imponeras man av den kunskap, kapacitet och möjligheter som ännu i högsta grad finns närvarande i Åmål på Euromaint.

Vårmöte och studiebesök på Helmia Bil (april 2013)

Vårens studiebesök ägde rum den 25 april på Helmia Bil vid Packhusgatan, Karlstad. Vårmötet blev ett kombinerat höstmöte 2012 samt vårmöte 2013, som avhandlades i sedvanlig ordning. Styrelsen omvaldes och välkomnar Anders Eriksson som nyvaldes. Det föreslogs att återigen starta upp med månadsträffar i Karlstad.

Efter vårmötet höll Conny Thunberg på Helmia en presentation om företaget Helmia, Helmiastiftelsen och den nya arbetsmetodik kring kundservice (och fordonsservice) som implementerats senaste året. Presentationen avslutades med en intressant frågestund kring fordonsteknik och servicerelaterade frågor.

Därefter visades bilhallarna för att se de nya modellerna från Volvo, Ford, Dacia och Renault. Visningen fortsatte in i Helmias fullserviceverkstad, för att demonstrera hur en modern bilverkstad fungerar. Helmia erbjuder traditionell service, fixar allehanda skador i plåt- och lackeringsverkstaden, samt både byter och förvarar kunders gummidäck, vilket också visades under rundturen.

Kort rapport från 2012

I våras besökte vi Carlstad Conference Center. Vi gick runt i lokalerna och fick en bra och intressant beskrivning av tankarna kring lokalernas utformning och funktion. Mest imponerande var kanske hissen som kunde ta 5 ton. Därefter avslutades besöket med Värmland-Dals vårmöte.

Höstens studiebesök och höstmöte fick i sista stund ställas in hos Volvo Bussar i Säffle, då det tråkiga beskedet om att den verksamheten skulle läggas ned och flyttas till Polen.