Värmland-Dal:s arkivet

Nedan återfinns tidigare aktiviteter, besök och rapporter från lokalavdelningen Värmland-Dal.

​Svante Silvén, M59 promoverades till Hedersdoktor vid lärarutbildningen Karlstads universitet, 22 okt 2017

Svante Silvén föddes i Halmstad 1931. Familjen flyttade till Lund när han var tolv år, efter faderns bortgång. Där gick Svante Silvén realskola och gymnasium på Katedralskolan och tog studentexamen 1951. Svante Silvén var inte så duktig i matematik och fysik i realskolan, men fick senare en lärare som kunde inspirera sina elever.

Ibland fick jag gå fram till tavlan och förklara problemen för klassen. Den läraren hade rätt inställning – han gjorde matematiken lätt!

Efter studenten började Svante Silvén på Chalmers, Maskinteknik. Han läste alla matematikkurser som fanns och dessutom fysik och elektrisk mätteknik. Linjen Teknisk fysik fanns inte på den tiden men eftersom Svante Silvén läste mer fysik än vad som ingick i kursplanen räknar han sig som "den första från Teknisk fysik" eller ”kamouflerad teknisk fysiker”. Han tog examen 1959 och blev sedan kvar som assistent på Fysikum vid Chalmers. Samtidigt forskade han om kisel och andra kristallers struktur med hjälp av gammastrålning. Han blev teknologie licentiat 1965.

När assistenttjänsten drogs in började Svante Silvén läsa pedagogik på lärarhögskolan. Han tyckte ju om att förklara saker. Flera år efter sin utbildning fick han höra att han var den duktigaste lärarkandidaten de haft i fysik. Svante Silvén började sen sin lärarkarriär på Vasagymnasiet i Göteborg med att ta hand om en studentklass. Han lyckades vända en lågpresenterande klass till en högpresterande, delvis tack vare att han gav eleverna extra uppgifter från universitetskurser.

Om en elev har svårigheter så frågar jag mig om det beror på att eleven har dålig självkänsla eller något annat. Och i de flesta fallen så beror det på just dålig självkänsla !

Svante kom så småningom till Karlstad och blev en erkänt duktig lärare i matematik och fysik. Svante Silvéns pedagogiska vision handlar om att ge eleverna inblick i yrkesmatematikers arbetssätt, med betoning på betydelsen av matematikens och fantasins frihet, kreativitet, kontrollfunktion, observans, engagemang och välkomnandet av alla idéer. För Svante Silvén är det viktigt med lust att lära och att undervisa så att elevers självkänsla byggs upp och att de får möjlighet att blomma ut. Många av teknologerna på Teknisk Fysik på Chalmers hade läst Svante Silvéns kurser i problemlösning. Ett tiotal av hans elever har disputerat och till och med blivit professorer.

Det roligaste är kontakten med eleverna, både när det gäller mina ämnen och personligen. Många elever kommer fortfarande ihåg mig och jag har kontakt med ett flertal och följer deras karriärer.

Utan lärare som Svante Silvén hade det inte funnits så många skickliga och intresserade ingenjörsstudenter, matematiker och fysiker vid Karlstads universitet och på Chalmers. Hedersdoktoratet visar hur mycket Karlstads universitet värdesätter den livsgärning som denne inspirerande och engagerade lärare har gjort.

Jag är stolt och glad och känner mig hedrad! Säger Hedersdoktor Svante Silvén.

Några bilder från högtiden. Mer om högtiden finns på Karlstads universitets hemsida.


 


Månadsmöte med Svante Silvén i centrum (2016)

Vi hade vår månatliga träff och pratade om gamla minnen. Vår ordförande Svante Silvén, som nyss fyllt 85 år, har varit ordförande för Cing VäDal i ca 30 år. Han berättade bland annat historien om vår ordförandeklubba. Svante fick överta M-sektionens ordförandeklubba när de skaffade en ny. På grund av förslitningsrisk så får den användas bara på årsmötet. Det lär finnas ett beslut på att M-sektionen skulle göra ett schatull till klubban, med plats för en flaska punsch.

Och när vi pratade gamla minnen tyckte jag det var lämpligt tillfälle att Svante fick berätta lite av sin historia. Någon riktig intervju blev det inte, men lite kan jag skriva ner. Vi som var där var Svante Silvén M59, Joe Berggren, E66 som var värd, Lars Jägersand E64, Ingemar Elfwing E69 och undertecknad Erik Ruhe E73. Vi konstaterade att vi i princip hade mötts i dörren på Chalmers. Svante tog examen 1959 då Lars började och han tog examen 64 då Ingemar började och han tog examen 69 då jag började. Joe gick också samma tid började 57 och tog examen 1966.

Svante tog studenten i Lund 1951 och examen på Chalmers M 1959. Han läste matematik, bland annat tensorkalkyl, på egen hand. Linjen teknisk fysik fanns inte på denna tid men Svante läste nästan bara fysik sista åren och är kanske mer fysiker än maskin. Han fick tillåtelse att välja extra mycket fysikkurser sista åren. Därför räknar han sig som "den första från Teknisk fysik".

I sin forskning inför licentiaten undersökte han kisel och andra kristallers struktur med hjälp av gamma strålning. Detta var runt 1960 då transistortekniken utvecklades. Han blev licentiat 1965.

Svante började sin lärarbana på Vasagymnasiet i Göteborg. Och fick direkt ta över en studentklass på hösten 67, eftersom deras lärare hastigt slutat. En utmaning att ta hand om en studentklass! För övrigt är en av Svantes bröder också lärare och var huvudperson i en TV dokumentär som hette "Vikarien". Han är också en mästare på att prata baklänges. Vilket påminde oss om Charlie Davidsson som kunde skriva både baklänges och upp och ner.

Svante är en erkänt duktig lärare i matematik och fysik. På teknisk fysik så var det ovanligt många teknologer från Karlstad och Älvkullegymnasiet vilket visar att Svante uppfostrat många duktiga teknologer. Flera av hans elever har också disputerat och några av dem har tackat Svante. På Chalmers gick ryktet att hade man problem så kunde man alltid fråga Svante. Lars och Joe har också varit lärare på Älvkullen, samtidigt som Svante, och Lars berättade om att han var med när Joe började som lärare.

Svante är en ivrig och engagerad debattör när det gäller matematikundervisning. Matematik handlar inte om formler, det handlar om förståelse. Det är också viktigt att eleven hänger med och hinner smälta vad de lärt sig. Nu ska de läsa en "djädrans massa kurser" och hinner inte tänka. Politikerna fattar inte detta. Matematik är bara en massa formler, säger en del. Men så är det inte – matematik handlar ju om att tänka. Det är viktigt att eleverna lär sig definitioner. Cosinus är inte bara en knapp på räknedosan. De ska kunna härleda hur man löser en andragradsekvation, alltså kvadratkomplettering. Svantes elever fick inte använda formeln utan de var tvunga att göra alla steg för hand. Eleverna ska lära sig härledningar. Matematiklektionerna ska bestå av frågor, inte bara föredrag. Läraren ska göra en paus och fråga eleverna hur problemet ska lösas. Om eleven an lösa problemet eller ej är inte viktigt, bara eleven kan tänka och fundera. Svante betonar också att muntan är viktig, inte bara proven. Det viktiga, enligt Ingemar, är att eleven visar hur han tänkt, inte bara levererar rätt svar.

Ingemar berättade om hur han hade hjälpt sina söner med matematiken. Ingemar sa till äldste sonen att räkna utan dosa och fick en gliring att han var gammalmodig. Men när nästa och nästnästa son fick hjälp med läxan så kom den äldre in och sa att Farsan har rätt! Det är inte svaret/matten som är viktigast, det är sättet att tänka, det logiska.

Sista åren på Älvkullegymnasiet hade Svante kurser i problemlösning. Det började med att några elever brukade fråga honom om hjälp och så fick han börja ta hand om egna kurser i problemläsning i mattte och fysik. Han arbetade på gymnasiet fram till för något år sedan. Nu är han med i Mattecentrum och hjälper till med läxor. Svante har flera pärmar med matematik och fysikproblem som han samlat på sig. Han brukar ge oss problem att lösa. Och denna gång tog han upp ett problem om Pythagoras sats. I samband med det så kom Lars in på musik och kvinter och terser – men inte helan och halvan.

Under kvällen hade vi en lång diskussion om pn-övergångar och hur Sven Olving förklarat allt för oss. "Tänk att vi kunnat detta en gång", sade jag.

Så här roligt har vi på våra månadsmöten!

Erik Ruhe, E 73
v.ordf Värmland-Dal

Studiebesök på Cygate (nov 2015)

Vi hade vårt höstmöte 12 nov i samband med studiebesök på Cygate AB i Karlstad. Det är ett företag som tillhandahåller datorkapacitet såsom datalagring, beräkning, server, hemsidor och andra molntjänster. Företaget har 750 anställda på 20 kontor i Sverige, varav 60 anställda i Karlstad.
Hemsida: ipeer.se eller cygate.se
Niclas Alvebratt, Affärsenhetschef berättade om företaget och dess olika verksamheter. Säkerhet och service är viktiga för företaget. Nätet måste fungera alltid och hemsidorna ska alltid vara åtkomliga. Att företaget ägs av Telia är en klar fördel eftersom kommunikationen därmed går mycket på egna kablar. Som kund kan du hyra permanent eller bara när det behövs, ex för ett arrangemang på en vecka eller en dag.
Vi gjorde också en rundvandring i deras datahall där Rickard Birelius, Driftchef Karlstad, guidade oss. 2000 datorer snurrade och hur mycket diskutrymme som fanns kan man bara gissa. Ett begrepp om storleken kan man få om man noterar att de fick en elräkning på 14000:-/månad. Det visade sig att den var felaktig – Rätt belopp skulle vara 140000:-/månad. God potential för värmeåtervinning!
Stort tack till Niclas Alvebratt och Rickard Birelius . De fick varsin sångbok som tack. Niclas kommer att stolt visa den för sin svärfar, Ulf Alvebratt, V83.

Studiebesök på Pretak (april 2014)

Vårens studiebesök ägde rum i Kil en varm och solig aprileftermiddag. Första punkten på dagordningen var ämnad för lokalavdelningens vårmöte - men eftersom det var så få anmälda, beslutade styrelsen att ställa in vårmötet. En trogen skara dök ändå upp på Pretak och därmed kunde nästa punkt på programmet genomföras.

Lars-Åke berättade om familjeföretaget som grundades 1983, medan sonen Henrik fyllde i med vad som händer i företaget nuförtiden. Det ställdes många intressanta frågor till värdarna kring företaget. Diskussionen tog vägen förbi bristen på utbildad arbetskraft för industrin men även behovet för konstruktörer att göra något års praktik på verkstadsgolvet för att fånga upp begränsningar samt finurliga lösningar. Eftersom en av besökarna tillhörde Karlstad Universitet så knöts det en ny kontakt mellan näringsliv och universitet. Därefter började rundvandringen där Lars-Åke och Henrik turades om att berätta om maskinerna.

Pretak är en komplett mekanisk verkstad med toppmodern och högteknologisk maskinpark. Hela spektrumet av verkstadstjänster erbjuds här, som kapning, svarvning, fräsning, svetsning, arborrning och balansering för att nämna några. Pretak är dessutom specialister på långborrning och åtar sig gärna komplicerade och sammansatta arbeten som kräver bearbetning i flera led (med flera olika verktyg).

Höstmöte och studiebesök på Euromaint (oktober 2013)

Lokalavdelningens höstmöte och företagsbesök hölls i Åmål på Euromaint. Höstmötet avhandlades med sedvanlig effektivitet och det bjöds på en smaskigt god smörgåstårta innan höstmötet avslutades och programmet för besöket tog vid.

Euromaint grundades 1879 i Åmål, naturligtvis under annat namn och några ägare har det hunnits med under årens lopp, idag ägs det dock av Ratos. Euromaint har ca 1500 anställda i Sverige, varav ca 100st i Åmål.

Euromaint jobbar i Åmål inom tre affärsområden. Rundvandringen började i "Fordonsverkstaden", där det idag mestadels handlar om att serva de "gula" underhållsfordonen. Naturligtvis erbjöds både inspektion och provsittning i dessa nyttiga och nödvändiga redskap som bygger och håller dagens järnvägar i skick.

Turen fortsatte mot det andra affärsområdet, "Elkomponenter", där framförallt komponenter till lok repareras. Här finns framförallt kompetensen för tågelektronik som togs fram och används i lok från 60-talet till 90-talet.

Avslutningsvis besöktes även "Lindar-/motorverkstaden", där Euromaint är ledande på att linda om, renovera och uppgradera motorer i alla storlekar. Främst är det elmotorer till lok och motorvagnar som kommer hit i alla storlekar och typer. Men även transformatorer, industriella motorer, kraftverksgeneratorer renoveras och får service här.

Med 6km räls, 110tons lyftkapacitet inom området som inhägnats bakom 2km stängsel, vittnar byggnader och utrustning om en svunnen storhetstid. Innanför skalet imponeras man av den kunskap, kapacitet och möjligheter som ännu i högsta grad finns närvarande i Åmål på Euromaint.

Vårmöte och studiebesök på Helmia Bil (april 2013)

Vårens studiebesök ägde rum den 25 april på Helmia Bil vid Packhusgatan, Karlstad. Vårmötet blev ett kombinerat höstmöte 2012 samt vårmöte 2013, som avhandlades i sedvanlig ordning. Styrelsen omvaldes och välkomnar Anders Eriksson som nyvaldes. Det föreslogs att återigen starta upp med månadsträffar i Karlstad.

Efter vårmötet höll Conny Thunberg på Helmia en presentation om företaget Helmia, Helmiastiftelsen och den nya arbetsmetodik kring kundservice (och fordonsservice) som implementerats senaste året. Presentationen avslutades med en intressant frågestund kring fordonsteknik och servicerelaterade frågor.

Därefter visades bilhallarna för att se de nya modellerna från Volvo, Ford, Dacia och Renault. Visningen fortsatte in i Helmias fullserviceverkstad, för att demonstrera hur en modern bilverkstad fungerar. Helmia erbjuder traditionell service, fixar allehanda skador i plåt- och lackeringsverkstaden, samt både byter och förvarar kunders gummidäck, vilket också visades under rundturen.

Kort rapport från 2012

I våras besökte vi Carlstad Conference Center. Vi gick runt i lokalerna och fick en bra och intressant beskrivning av tankarna kring lokalernas utformning och funktion. Mest imponerande var kanske hissen som kunde ta 5 ton. Därefter avslutades besöket med Värmland-Dals vårmöte.

Höstens studiebesök och höstmöte fick i sista stund ställas in hos Volvo Bussar i Säffle, då det tråkiga beskedet om att den verksamheten skulle läggas ned och flyttas till Polen.