Välkommen till Lokalavdelning Skåne-Örestad!

En försommar-hälsning från CING Skåne Örestad.
 

Brygghuset

Det andra Chalmeristmötet Skåne Örestad under vårterminen hölls på Brygghuset i Malmö den 17 april, och blev mycket trevligt. Under sakkunnig ledning fick vi åtnjuta ölets teori och praktik. Ölets kemi beskrevs som starkt påverkansbar, och olika tillämpningar studerades både bland cisterner och i fem olika varianter vid provbänken. Studiebesöket avslutades med en buffé som passade väl till de olika ölsorterna. Se vidare fliken Genomförda aktiviteter.

Höstens program för CING Skåne-Örestad
Under hösten planeras följande aktiviteter:
- Industribesök på Välinge Innovation i Viken tisdagen den 11 september.
- Besök på Max IV och ESS i Lund torsdagen den 18 oktober kl 17 med därefter följande
- Årsmöte, avslutat med lätt förtäring.
- Gåsmiddag fredagen den 16 november. Datum är preliminärt, vi letar fortfarande lokal.
Som avslutning på höstprogrammet kan du se
- Chalmersspexet GERONIMO i Halmstad fredagen den 23 november.
Lokalavdelning Halland inbjuder oss till sitt årliga evenemang med spex och kalas.

Detaljerad information för de olika arrangemangen kommer, men gör redan nu noteringar i din kalender för dessa datum, eller anmäl dig gärna direkt så att vi kan se hur stort intresse det är för de olika aktiviteterna. Antalet deltagare är begränsat både för besöket på Välinge och för besöket på Max IV och ESS. Till årsmötet är dock alla välkomna.
e-postadress: skane@cing.chalmers.se
postadress: Mats-Åke Hugoson, Bäcka Gård, 25592 Helsingborg
Telefon 0708 220373

En skön Sommar !

Styrelsen tackar för alla glada tillrop vi fått för att verksamheten i CING Skåne Örestad har kommit igång igen, och vi önskar alla våra medlemmar en skön sommar. Prata gärna med dina chalmersvänner om våra arrangemang, speciellt om de inte anmält en fungerande e-post adress eller inte är medlemmar i CING och därför inte får information vi e-post.Med Chalmershälsningar
Styrelsen för CING Skåne Örestad
genom Mats-Åke