Välkommen till Skåne-Örestads hemsida!

För mera information kontakta Mats-Åke Hugoson, E59, tf ordförande
Tel     0708-220373 eller hugm@ju.se
E-post     cing.skane@cing.chalmers.se

OBSERVERA att kallelser alltid skickas ut via e-post så för att inte missa någon info, gå in på Medlem / Adressändring och uppdatera era uppgifter.